Dragon Productions

Ons educatieve aanbod: 

Voor We've got Soul lees hieronder

voor Meiden van Nu! klik hier...

Dragon Productions maakt sterk expressieve danstheatervoorstellingen, waarbij de dansers direct communiceren met het publiek. De herkenbare thema’s en gevoelens die hierbij verbeeldt worden zetten aan tot bewegen en nadenken. De lesbrief sluit aan bij vakken als muziek, ckv, maatschappijleer & in de workshops ervaren de leerlingen dat iedereen kan (leren) dansen en … hoe je je eigen moves uitwerkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We've got Soul op school
De dansvoorstelling hebben wij aangepast voor jong en eigen-wijs publiek vanaf 13 jaar door extra dynamiek en ruimte voor interactie. Zo zullen de dansers bijvoorbeeld tijdens de voorstelling af en toe uit hun rol stappen en in een microfoon hun persoonlijke mening geven over wat er op het podium gebeurd. Maar, ook krijgt het publiek regelmatig de kans om in deze microfoon te reageren op wat er met hen gebeurd en ... zelfs mee te dansen! Een swingend avontuur.De activiteiten op scholen (dansvoorstelling/workshop/lesbrief) worden door de dansers zelf, onder leiding van de choreografe, uitgevoerd. Het directe contact van de jonge, professioneel geschoolde dansers (21 t/m 25 jaar) met de middelbare scholieren spoort zo op actieve en stimulerende wijze jongeren aan om hun zelfwerkzaamheid te ontplooien en zichzelf als mens te ontwikkelen door hun eigen grenzen op te zoeken en deze te verleggen: zowel in hun denken, als in hun doen! Hierin worden de voorbeelden uit hier onder genoemde lesbrief verbeeld door de dansers met dynamiek, danstechnische virtuositeit en humor! 

Zo werken de jonge professionele dansers bijvoorbeeld in deze workshops/educatieve lessen een stuk bewegingsmateriaal
/
choreografie van de dansvoorstelling uit met de middelbare scholieren. Vanzelfsprekend op aangepast dans/bewegingstechnisch niveau van de jongeren. 

De lesbrief
Onze lesbrief kan door de betrokken CKV docent of mentor van de middelbare scholieren worden behandeld ter voorbereiding van onze dansvoorstelling en workshops/educatieve lessen. Onze lesbrief bevat informatie en een stappenplan om de jongeren opmerkzaam te maken van non-verbale communicatie (= lichaamstaal) in het algemeen, hun eigen non-verbale communicatie en het effect hiervan op anderen. Het stappenplan bestaat o.a. uit voorbeelden van lichaamstaal uit de jongeren cultuur, modetrends, stijl- en hypegevoeligheid en prototypen van gewilde, populaire ‘helden’. Door deze voorbeelden van proto- en archetypen van jongeren te onderzoeken en bespreken kan er meer openheid en nieuwe kansen ontstaan binnen hun eigen belevingswereld over hun eigen plaats in de maatschappij. Zo kunnen de jongeren stapsgewijs vertrouwd raken met het positieve effect van beweging(svrijheid), goed in je lijf zitten, de diversiteit aan persoonlijkheden in de maatschappij die we met z’n allen creëren en je als individu uiten middels beweging en/of dans.

Over Maggie Boogaart
Het idee voor ‘We've got Soul’ is in de afgelopen 10 jaar gegroeid door samenwerking met jongeren met sterk afwijkende dansachtergrond/training dan Boogaart zelf. In deze periode is tijdens de vele lessen en workshops*, die zij geeft bij diverse erkende dansvakopleidingen en workshops voor jongeren op amateurniveau, een bijzondere danstechnische kruisbestuiving ontstaan.
(foto's van workshops voor jongeren op amateur- en professioneel niveau)


In haar lessen is Boogaart een ‘serieuze’ danspedagoog, ervaren in diepgaande hedendaagse academische dansachtergrond*, en is zij een nieuwsgierige choreografe die continu zoekt naar nieuwe vormen van lichamelijke expressie anno 2008. Dit biedt de nieuwe jonge dansers van haar groep, in aanvulling op hun training die veelal gedomineerd is door hedendaagse urban dance stijlen, een geweldige leerschool/opleiding en sterke basis tot virtuoze performer. Boogaart’s krachtige danstechniek blijkt de jongeren te helpen om in te kunnen stromen in professionele dansgroepen én hun eigen hedendaagse ‘moves’ beter uit te voeren/nieuw materiaal te creëren: vernieuwing van de danskunst in Nederland. 

* (Boogaart heeft diploma’s van de Martha Graham School NYC en London Contemporary Dance School waarop zij haar lesmethodiek baseert, ruime podiumervaring bij 16 internationale dansgezelschappen en maakt sinds 1994
zelf dansvoorstellingen)
foto's van Boogaart
aan het werk met jongeren van verschillend dansniveau.